"מטריות Wi-Fi" – שד' בן גוריון 2014

במסגרת הקמת רשת Wi-Fi ברחבי תל אביב ולצורך הכרזה על הפעלת הרשת בעיר, ביצענו פרויקט מיוחד במינו.

הפרויקט כלל קישוט שדרת בן גוריון באמצעות רשת מטריות כאשר המטריות למעשה מסמלות את הכיסוי של רשת ה WIFI ברחבי העיר תל אביב.

לצורך התקנת המטריות יצרנו רשת שתי וערב באמצעות חבלים מיוחדים. ע"ג הרשת התקנו את המטריות וחיזקנו כל מטריה באמצעות אזיקונים לרשת עצמה.

מתחת לכל מטריה הודקה מדבקה מיוחדת אשר ציינה את חשיפת הרשת האלחוטית בתל אביב.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram