מיתוג משאית – מצעד הגאווה 2013

לקראת מצעד הגאווה שנערך כל שנה, קישטנו משאית עבור גוגל.

לאחר בחירת משאית מתאימה ע"פ צרכי הלקוח, דאגנו לרכוש את החומרים הדרושים לקישוט המשאית ולתאם עם בעלי מקצוע נוספים את ההתקנה.

קישוט המשאית בוצע בלילה שלפני המצעד. המשאית קושטה בשלטים מסוג שמשונית, בלונים, בדי טול וכד'.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram