מיתוג בניין פלאפון גבעתיים 2016

שלט קיר של חברת פלאפון הותקן על גבי חזית בניין בית הורד גבעתיים.

ההדפסה מבוצעת על גבי בד רשת P.V.C, כולל תפירות, הלחמות וטבעות מתאימות להתקנה.

בנוסף להדפסה אנו מבצעים גם את התקנת השלט באמצעות צוות ייעודי אשר מבצע את ההתקנה ע"י גלישה בסנפלינג.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram