לקסוס מרכז שירות 2016

הדפסה והתקנת שלטים במרכז שירות לקסוס בתל אביב.

ההדפסה נעשית על חומר מסוג שמשונית. השלטים מותקנים על גבי קונסטרוקציה ייעודית באמצעות אזיקונים הנמתחים על מסגרת ברזל.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram