לקסוס גאלרי 2016

הדפסה והתקנת שלט קיר, על בניין לקסוס, לשעבר בנק החקלאות, ברח' קרליבך / החשמונאים בתל אביב.
ההדפסה נעשית על חומר מסוג שמשונית אטומה, כאשר ההתקנה מבוצעת באמצעות גלישת בסנפלינג וקונסטרוקציה מכבלי פלדה.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram