מיתוג סמלי אמוג'י בכיכר הבימה 2016

מיתוג פסל התרוממות בכיכר הבימה באמצעות הדפסה אימוג'יים על שלטי שמשונית והתקנתם באמצעות כבלי סנפליג על גבי הפסל.

במסגרת הפרויקט הדפסנו דמויות אימוג'יים שונות על גבי שמשונית ואת השלטים חתכנו בצורת עיגול כיחידה אחת.

הפרויקט נעשה בשיתוף עם עיריית תל אביב לכבוד חג הפורים.

ע"י האמן מנשה קדישמן.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram