מיתוג משאיות אשפה 2016

במסגרת פרויקט עידוד מחזור של עיריית תל אביב – יפו ביצענו התקנת שלטים על גבי משאיות אשפה בעיר תל אביב.

תהליך הייצור כלל ייצור שלטי פח מסוג לוקה בונד, חיתוך השלטים במידות מותאמות לכל משאית בנפרד, הדפסה על גבי מדבקות מיוחדות עמידות לתנאי מזג אויר והתקנת השלטים על דופן המשאיות.

Facebook

Twitter

Google Plus

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018
  • Pinned: 15 Mar 2018

Instagram

Follow Me on Instagram